Integrationscentrum Göteborg Stad – Intervju med Henrik Rudberg från Sonician om Integration av nyanlända

Integrationscentrum Göteborg Stad – Intervju med Henrik Rudberg från Sonician om Integration av nyanlända

Integrationscentrums Cajsa Malmström från Göteborgs Stad intervjuar Henrik Rudberg, VD på Sonician, angående Flyktingguide/Språkvän verktyget Integra för Integration av nyanlända i samband med Nationella Konferensen om Integration 2 december, 2016. (Foto/Redigering: Håkan Svensson/Peter Jonsvik, och för mer innehåll från Integrationscentrum Göteborgs Stad, se Integrationscentrums youtube-kanal)