Hemsidan, en konverteringsmaskin med övertalningstekniker

Hemsidan, en konverteringsmaskin med övertalningstekniker

Foto: Lon Martin Det fyrgradiga övertalningssystemet som utvecklats av Aristoteles har omarbetats flera gånger. Den vanligaste versionen är AIDA modellen. Denna modell kan genomföras framgångsrikt som övertalningsteknik för att öka försäljningen. AIDA står för Attention, Interest, Desire och Action. Läs mer på: https://www.linkedin.com/pulse/make-your-site-conversion-machine-persuasion-shane-barker

Cross-media undersökning: Telefon & PURL mer intressant än E-post, SMS och QR-koder?

Cross-media undersökning: Telefon & PURL mer intressant än E-post, SMS och QR-koder?

Efter en undersökning om Cross-Media hos 342 kontakter från tryckeri-, DR- och reklambranschen så kan man dra några intressanta slutsatser! Inte helt förvånande så anser Tryckeri-företrädare att adresserad direktreklam med PURL, personliga URL:er, är viktigast marknadsföringsmedium vid en-till-en bearbetning, men även bland alla marknadsförare var detta det viktigast växande området. Speciellt om man räknar dit […]