Målgrupp och personas på 15 min

Målgrupp och personas på 15 min

Du har säkert börjat marknadsplanen för 2016 och dyker ned i att analyser vilka program fungerade bra i år och därmed skulle kunna fungera bra nästa år. I en snabb marknadsplan söker du alltid svara på följande frågor Vilka vill jag nå ? Var hittar jag dem ? Vad vill jag att de ska veta eller […]

Därför köper dina kunder (B2B)

Därför köper dina kunder (B2B)

Kunder köper, de fem mest intäktsdrivande varumärkesassociationerna inom b2b är: värdeskapande, kundfokus, prestige, status, pålitlighet och leveransförmåga. De tre associationer som har starkast inverkan på volympremie är: service, pålitlighet, kundfokus. Starkast inverkan på prispremie har: unikhet, gemenskapskänsla, prestige och status. http://micco.se/2011/04/darfor-koper-dina-kunder-b2b/ Läs mer………….. https://www.sonician.com/strategisk-marknadsforing/darfor-koper-dina-kunder-b2b/

Få hjälp med din Marknadsplan

Få hjälp med din Marknadsplan

Om du inte vill jaga varje avslut utan vill använda rätt verktyg för att få skörda kvalificerade leads kan vi ge dig inspiration. Har du ”Bara” en idé… Vi har ofta sett att bara en marknadsföringsidé, rätt implementerad och genomförd kan ge en enorm avkastning. Ofta har det bara krävts att vi med vår marknadsföringsexpertis […]

Skapa engagemang med Content Marketing

Skapa engagemang med Content Marketing

Martijn Burgman, chef för företaget Stylight har skrivit på Företagande.se en väl genomarbetad artikel som behandlar hur man arbetar med Content Marketing och gör det på ett framgångsrikt sätt. Han skriver bland annat: Den största fördelen med att skapa content in-house är att man kan bygga en långsiktig relation och utbilda målgruppen om företaget och […]

Marketing Automation – Är Marknadschefen verkligen bromsklossen?

Marketing Automation – Är Marknadschefen verkligen bromsklossen?

61 % av företagen har inte riktigt ännu tagit steget in i Marketing Automation.* För de flesta kvarstår frågan om vilket värde Marketing Automation kommer att medföra. De allra flesta är tryggt nog fortfarande i planeringsstadiet eller i utvecklandet av Business Case, och ser över olika verktyg, system, leverantörer som finns där. En vanlig kommentar är […]

Vad bör man tänka på vid val av Marketing Automation verktyg?

Vad bör man tänka på vid val av Marketing Automation verktyg?

Foto: Caratello I urvalet av ett Marketing Automation verktyg behöver man först förstå vilka processer som är på plats idag, vad man vill automatisera och därefter fastställa vilken funktionalitet som krävs. System som blir effektiva för mindre/medelstora bolag måste vara enkla, flexibla, ge bra funktionalitet på sikt, prissättningen anpassad efter mindre bolagets nyttjande. Större bolag […]

Vad är kommunikation?

Vad är kommunikation?

Ordet ”kommunikation” kommer av latinets ”communicatio”, som betyder ”ömsesidigt utbyte” eller i dagligt tal ”överföring av information”. Med ”information” menas tankar, budskap, fakta, känslor, åsikter, värderingar, osv. marknadsbarometer.se – vad är kommunikation