GDPR gör kundrelationer värda sin vikt i guld

Dataskyddsförordningen, eller som det också kallas även på svenska, GDPR,  är kanske det viktigaste ämnet inför våren, 2018. Och tidpunkten för när den börjar gälla, den 25 maj, närmar sig i rask takt.

Syftet med GDPR

Syftet med GDPR är att behandla personuppgifter på ett transparent sätt så att det är den enskilde individen som får bestämma vilka personuppgifter om denne som får behandlas.
Det är helt enkelt dags för dig att reagera nu och ta hand om all din data, väcka eventuella döda kontakter, filtrera dem och
tvätta din data för att kunna bli klar och redo inför GDPR. Som ägare av datan måste du förklara: Hur personuppgifter samlas in, vem som har tillgång till dem och varför du behöver just dessa uppgifter.

Svaret på de här frågorna kommer att göra din kundkontaktsresa lättare att hantera och bearbeta i framtiden.

Hur funkar det?

Bearbetning av personuppgifter måste ha en laglig grund, som inbegriper samtycke från den registrerade.

Dessutom:
1. Individen har rätt att få tillgång till sina personuppgifter.
2. Företaget är tvunget att i elektroniskt format tillhandahålla en kopia av personuppgifterna.
3. Individen har rätt att veta hur dessa kommer att användas av företaget efter att de har blivit insamlade.
4. Individen har rätt att få sina uppgifter raderade om de så önskar.
5. Om dataintrång/dataläckage sker ska detta anmälas till den nationella tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.
6. Samtycke krävs för att samla in och behandla personuppgifter.

Och…

Det kan hända att du fått några E-postadresser i samband med en försäljning av en produkt, någon har signat upp sig till ett nyhetsbrev eller helt enkelt att ni har köpt några via listor från en tredje part. Det är uppenbart att du vill ha dem i marknadsföringssyfte för att kunna skicka nya kampanjer eller nyhetsbrev. Men nu handlar allt om att du måste ha individernas samtycke att spara deras kontaktuppgifter över huvud taget oavsett vad du vill använda den till.

Största utmaningen med GDPR?

Juridiken? Något tekniskt? Nej, kunder, kunder och kunder skulle jag säga. GDPR kommer in i bilden eftersom hela lagen förvisso stärker dig i kontakten med de kontakter som är intresserade och nöjda, men den ger dig också en skyldighet att helt och hållet glömma de som inte vill ha mer kontakt.

Befintliga kunder

När det gäller dina befintliga kunder så har ni redan en relation. Men du måste fortfarande ha kundens medgivande/ samtycke för att skicka marknadsföringsmaterial enligt GDPR. När du gör det innan 25 maj kan du gott länka till integritetspolicy / cookie-policy på din webbplats i vilken du tydligt talar om ditt syfte så att du också får lov att göra det efter den 25 maj.

GDPR och engagerade kunder:

Generellt är inte kunder idag särskilt lojala. De byter friskt relationer i jakten på den för tillfället bäst fungerande upplevelsen om de inte är nöjda med din service. Med GDPR kan det hända att dina kundrelationer till och med stärks eftersom det borde vara svårare för många att hålla god kontakt, men lyckas du vara bra på att följa upp på ett sätt som kunder uppskattar så kommer du att ha en större fördel, då de kommer att få mindre information totalt sett. Det får du lättast reda på genom att kolla upp hur nöjda de är genom att använda NPS.

 

GDPR och potentiella kunder:

När det gäller prospekt som inte är dina kunder (ännu) som du får in via webben så måste du fråga dem om ni har rätt att kontakta dem alls. Om du inte har rätt och uppdaterad information i din befintliga prospektdatabas är det sannolikt ett hinder, men ännu viktigare är hur prospekten själva ser på sin relation med dig.

Vad GDPR gör är att leda in marknadsförare på att samla ”bättre data” som är mer användbar på grund av kravet på samtycke.

Om du tittar på den data du redan har, så kanske en del uppgifter bör kastas, för om du samlat in och använder skräpdata i en process, så ska du inte bli förvånad över resultatet.

 

Kundernas förtroende är strategiskt viktigt…

Kundengagemang är avgörande

Tänk alltid på att en e-postadress endast får användas i marknadsföringssyfte om personen samtyckt till det på förhand.

Chartered Institute of Marketing publicerade en rapport som visade att hela 57% av kunderna inte litar på att företagen använder deras data på ett ansvarsfullt sätt. Detta betyder att det finns en stor klyfta mellan företags och kunders upplevda behov.
Reglerna i GDPR kan tyckas extrema som i princip säger att du måste kassera all den kontaktdata som du samlat ihop om du inte kan visa att kontakten har uttryckt sitt samtycke. Däremot kan det räcka med en enkel process för att väcka upp dem.

Så här kan du göra:

  1. Gå igenom din databas.
  2. Väck upp de bortglömda med ett tankeväckande mail som lockar dem att vilja veta mer.
  3. Be om tillåtelse att lagra e-postadress och att få skicka ny marknadskommunikation i samband med att kontakten vill veta mer
  4. …eller om du anser att det räcker: Spara undan det visade intresset som ett ”digitalt fotavtryck”.
  5. När du får nya e-postprenumeranter bör de automatiskt få ett e-postmeddelande där de måste bekräfta att de önskar prenumerera (double opt-in).
  6. Använd enkla webbformulär för att samla personuppgifter.
  7. Försök centralisera dina kunduppgifter i ett kontakthanteringssystem.
  8. Bredda din adresser genom att köpa nya kontaktlistor.

Om du klarar av allt detta är du en bra bit på väg att uppfylla GDPR-reglerna.

 

Nästa steg:

Om du vill lära dig mer om GDPR och hur det kommer att påverka dina kundrelationer är du välkommen att ta del av detta webbinarium.

eller lämna ditt namn och telefonnummer för att kunna få en kostnadsfri halvtimme och få reda på hur vår kontaktvalideringsprocess ser ut som kan hjälpa dig att:
-Hantera alla dina kundrelationer – från försäljning och marknadsföring till kundservice
-Samla all information om samtycke i ett och samma system.
-Ta reda på vilka kunder som är nöjda och vilka som inte är det.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *