Marketing Automation – Är Marknadschefen verkligen bromsklossen?

Business Case for Marketing Automation

61 % av företagen har inte riktigt ännu tagit steget in i Marketing Automation.* För de flesta kvarstår frågan om vilket värde Marketing Automation kommer att medföra.

De allra flesta är tryggt nog fortfarande i planeringsstadiet eller i utvecklandet av Business Case, och ser över olika verktyg, system, leverantörer som finns där. En vanlig kommentar är …

”Vi har tagit fram ett business case för ett Marketing Automation verktyg men den ligger inte högt på marknadschefens prio lista – synd att de inte kan se värdet av det”

På ett sätt har marknadschefen rätt. Marketing Automation är i all ärlighet inte riktigt för alla. Om du driver ett litet företag med små eller obefintliga resurser inom marknadsföring bör du först investera i att skaffa dig en marknadsplan och kommunikationsstrategi, en bra ordnad kunddatabas, intresseväckande content och en väl fungerande webbplats och skapa konverteringspunkter.

Men ett problem med denna kommentar är att Marketing Automation ofta ses som ett verktyg och inte som en metod eller process. Det finns därmed en hemläxa som jag skulle rekommenderar alla att göra innan man beslutar sig att ta steget in till marketing automation. Joggingrundan blir därefter så mycket enklare.

VD, Säljchef och Marknadschef, bör sitta tillsammans och gemensamt klargöra några punkter eller söka svara på några nyckelfrågor som bör finnas i business caset…

  1. har vi en klar och gemensam syn på vilka våra målmarknader är, vilka kundsegment vi ska prioritera och vända oss till
  2. vet vi vilka beslutsfattarna är och hur långt har vi kommit i utveckling av sk. ”personas”. Med personas menar jag att utifrån en idealisk kund arbeta fram fiktiva karaktärer så beslutsfattaren blir en personlighet, karaktär av nästan kött och blod, med namn, ålder, kön, utbildning, befattning, intressen, vad håller de vakna om nätterna, problem de söker lösa, hur, vilken information söker de, var, etc. Det blir därefter mycket enklare att bli mer personlig och informera, erbjuda, upplysa, om relevanta saker, vid rätt tidpunkt och rätt kanaler.
  3. är vi på det klara vilka problem vi söker lösa för kunden och hur
  4. har vi en klar förståelse över kundens digitala köpprocess och hur väl den matchar med vår egen sälj- och marknadsprocess. Försöka sättas sig i köparens situation och kartlägga en köpprocess som ger bästa upplevelsen för kunden och avgöra vilka de kritiska kontaktpunkterna är i den resan.
  5. är det verkligen kioskvältande Call To Actions (CTA) vi kommunicerar på hemsidan eller i emailutskicken som leder till konkreta handlingar. Vad har vi för CTA:n, sälj- och marknadsaktiviteter, punktinsatser som får en beslutsfattare att ändra sitt beteende, få hjälp i sin köpprocess, och som leder till högre konvertering till att känna till dig, bli intresserad, söka mer information, inleda dialog, mer övertygad och faktiskt bli kund.
  6. Men allra mest kritiska i utveckling av ett business case är till vilken grad klara målsättningar och mätpunkter har satts och följts upp. Mätbara resultat kommer övertyga alla.

 

Läs mer på:
http://tfmainsights.com/marketing-automation-61-of-marketers-have-not-yet-taken-the-leap/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *