Hur hittar du rätt säljstrategier – med just dina förutsättningar?

Hur hittar du rätt säljstrategier – med just dina förutsättningar?

Vinnande säljstrategier  och Kavla-Upp-Ärmarna-och-GÖR! Vad kan man egentligen automatisera när mycket i relationsarbete måste ske person till person, och var finns bäst RoI om man börjar? Hur får man till den bästa kundanskaffningsstrategin utifrån sina egna förutsättningar? Hur kan man utnyttja de kunder och kundämneslistor man redan har och hur prospekterar man nya kundämnen bäst? […]

Skapa engagemang med Content Marketing

Skapa engagemang med Content Marketing

Martijn Burgman, chef för företaget Stylight har skrivit på Företagande.se en väl genomarbetad artikel som behandlar hur man arbetar med Content Marketing och gör det på ett framgångsrikt sätt. Han skriver bland annat: Den största fördelen med att skapa content in-house är att man kan bygga en långsiktig relation och utbilda målgruppen om företaget och […]

Avslutstekniker i tider av Marketing Automation

Avslutstekniker i tider av Marketing Automation

Råd och tankar från avslutsexperten Mattias Hillestrand om modern försäljning och hur traditionella avslutstekniker måste dammas av i tider av Marketing Automation, där sälj- och marknadsprocesser digitaliseras och automatiseras alltmer. Play it Sam………  Mattias svarar bland annat på frågor: Om sina erfarenheter. Som avslutsspecialist med lång och bred bakgrund inom sälj, hur ser du på vår tids försäljningsprocesser […]