Marketing Automation utbildning i Stockholm 24 november

Marketing Automation utbildning i Stockholm 24 november

Om du behöver lite Marketing Automation utbildning så kanske Atomer och bitars konferens den 24 november i Stockholm på temat MARKETING AUTOMATION I PRAKTIKEN kan vara något? Så här lyder deras egen undertitel: Hur kan ni skaffa fler och hetare leads med automatisk marknadsföring? Och göra säljarna effektivare? Åtta experter inklusive Henrik Rudberg från Sonician […]

Är ditt arbete med Leadsgenerering tillräckligt?

Är ditt arbete med Leadsgenerering tillräckligt?

En artikel författad av Hanna på Singapore Event Marketing ifrågasätter om marknadsförare gör tillräckligt i arbetet med leadsgenerering. Och med det delar den med sig av många bra råd för hur man kan göra det bättre för att utvecklas: ”The main question a B2B marketer encounters is, “Is my lead generation good enough?” In the […]

Målgrupp och personas på 15 min

Målgrupp och personas på 15 min

Du har säkert börjat marknadsplanen för 2016 och dyker ned i att analyser vilka program fungerade bra i år och därmed skulle kunna fungera bra nästa år. I en snabb marknadsplan söker du alltid svara på följande frågor Vilka vill jag nå ? Var hittar jag dem ? Vad vill jag att de ska veta eller […]

Få hjälp med din Marknadsplan

Få hjälp med din Marknadsplan

Om du inte vill jaga varje avslut utan vill använda rätt verktyg för att få skörda kvalificerade leads kan vi ge dig inspiration. Har du ”Bara” en idé… Vi har ofta sett att bara en marknadsföringsidé, rätt implementerad och genomförd kan ge en enorm avkastning. Ofta har det bara krävts att vi med vår marknadsföringsexpertis […]

Hemsidan, en konverteringsmaskin med övertalningstekniker

Hemsidan, en konverteringsmaskin med övertalningstekniker

Foto: Lon Martin Det fyrgradiga övertalningssystemet som utvecklats av Aristoteles har omarbetats flera gånger. Den vanligaste versionen är AIDA modellen. Denna modell kan genomföras framgångsrikt som övertalningsteknik för att öka försäljningen. AIDA står för Attention, Interest, Desire och Action. Läs mer på: https://www.linkedin.com/pulse/make-your-site-conversion-machine-persuasion-shane-barker

Avslutstekniker i tider av Marketing Automation

Avslutstekniker i tider av Marketing Automation

Råd och tankar från avslutsexperten Mattias Hillestrand om modern försäljning och hur traditionella avslutstekniker måste dammas av i tider av Marketing Automation, där sälj- och marknadsprocesser digitaliseras och automatiseras alltmer. Play it Sam………  Mattias svarar bland annat på frågor: Om sina erfarenheter. Som avslutsspecialist med lång och bred bakgrund inom sälj, hur ser du på vår tids försäljningsprocesser […]

Vad gör jag när en B2B inköpsprocess till 94% sker online men köpbeslutet offline

Vad gör jag när en B2B inköpsprocess till 94% sker online men köpbeslutet offline

Det finns många undersökningar som visar att majoriteten av B2B inköpare gör research online innan de fattar ett köpbeslut (bl.a 2014 State of B2B Procurement study) . Dessutom är en B2B inköpsprocess ganska lång och i genomsnitt 2,5 personer inblandade i beslutsprocessen (Buyersphere Report 2015). I de allra flesta B2B affärer görs det slutliga köpbeslutet trots allt mellan […]

85% av affärskontakter sker utan inblandning av en människa – Vad innebär det för ditt företags Säljstrategi?

85% av affärskontakter sker utan inblandning av en människa – Vad innebär det för ditt företags Säljstrategi?

Enligt en intressant undersökning från Gartner Research så är dagens kunder i så hög grad anslutna, mobila och upplysta att de vid år 2020 kommer att hantera 85 % av sina affärskontakter utan att någonsin tala med en människa. Vad innebär det för ditt företags säljstrategi? Att använda sig av alla tillgängliga kanaler såsom webben, inte […]