GDPR gör kundrelationer värda sin vikt i guld

GDPR gör kundrelationer värda sin vikt i guld

Dataskyddsförordningen, eller som det också kallas även på svenska, GDPR,  är kanske det viktigaste ämnet inför våren, 2018. Och tidpunkten för när den börjar gälla, den 25 maj, närmar sig i rask takt. Syftet med GDPR Syftet med GDPR är att behandla personuppgifter på ett transparent sätt så att det är den enskilde individen som […]

Hemsidan, en konverteringsmaskin med övertalningstekniker

Hemsidan, en konverteringsmaskin med övertalningstekniker

Foto: Lon Martin Det fyrgradiga övertalningssystemet som utvecklats av Aristoteles har omarbetats flera gånger. Den vanligaste versionen är AIDA modellen. Denna modell kan genomföras framgångsrikt som övertalningsteknik för att öka försäljningen. AIDA står för Attention, Interest, Desire och Action. Läs mer på: https://www.linkedin.com/pulse/make-your-site-conversion-machine-persuasion-shane-barker

Vad bör man tänka på vid val av Marketing Automation verktyg?

Vad bör man tänka på vid val av Marketing Automation verktyg?

Foto: Caratello I urvalet av ett Marketing Automation verktyg behöver man först förstå vilka processer som är på plats idag, vad man vill automatisera och därefter fastställa vilken funktionalitet som krävs. System som blir effektiva för mindre/medelstora bolag måste vara enkla, flexibla, ge bra funktionalitet på sikt, prissättningen anpassad efter mindre bolagets nyttjande. Större bolag […]