Hemsidan, en konverteringsmaskin med övertalningstekniker

Hemsidan, en konverteringsmaskin med övertalningstekniker

Foto: Lon Martin Det fyrgradiga övertalningssystemet som utvecklats av Aristoteles har omarbetats flera gånger. Den vanligaste versionen är AIDA modellen. Denna modell kan genomföras framgångsrikt som övertalningsteknik för att öka försäljningen. AIDA står för Attention, Interest, Desire och Action. Läs mer på: https://www.linkedin.com/pulse/make-your-site-conversion-machine-persuasion-shane-barker

Marketing Automation – Är Marknadschefen verkligen bromsklossen?

Marketing Automation – Är Marknadschefen verkligen bromsklossen?

61 % av företagen har inte riktigt ännu tagit steget in i Marketing Automation.* För de flesta kvarstår frågan om vilket värde Marketing Automation kommer att medföra. De allra flesta är tryggt nog fortfarande i planeringsstadiet eller i utvecklandet av Business Case, och ser över olika verktyg, system, leverantörer som finns där. En vanlig kommentar är […]

Avslutstekniker i tider av Marketing Automation

Avslutstekniker i tider av Marketing Automation

Råd och tankar från avslutsexperten Mattias Hillestrand om modern försäljning och hur traditionella avslutstekniker måste dammas av i tider av Marketing Automation, där sälj- och marknadsprocesser digitaliseras och automatiseras alltmer. Play it Sam………  Mattias svarar bland annat på frågor: Om sina erfarenheter. Som avslutsspecialist med lång och bred bakgrund inom sälj, hur ser du på vår tids försäljningsprocesser […]

Vad är kommunikation?

Vad är kommunikation?

Ordet ”kommunikation” kommer av latinets ”communicatio”, som betyder ”ömsesidigt utbyte” eller i dagligt tal ”överföring av information”. Med ”information” menas tankar, budskap, fakta, känslor, åsikter, värderingar, osv. marknadsbarometer.se – vad är kommunikation

4 sätt att komma över din förtvivlan över bortkastad marknadsföringsbudget.

4 sätt att komma över din förtvivlan över bortkastad marknadsföringsbudget.

Fler är 3 av 4 bolag ökar sin digitala marknadsföringsbudget i år. Men hur mycket du än kämpar och strävar efter att få till det första gången, så är det inte ovanligt att man slösar på marknadsföringsbudgeten ändå. Flera företagsledare har använt sig av den gamla frasen ”Hälften av pengar jag lägger på marknadsföring är ett […]

Vad gör jag när en B2B inköpsprocess till 94% sker online men köpbeslutet offline

Vad gör jag när en B2B inköpsprocess till 94% sker online men köpbeslutet offline

Det finns många undersökningar som visar att majoriteten av B2B inköpare gör research online innan de fattar ett köpbeslut (bl.a 2014 State of B2B Procurement study) . Dessutom är en B2B inköpsprocess ganska lång och i genomsnitt 2,5 personer inblandade i beslutsprocessen (Buyersphere Report 2015). I de allra flesta B2B affärer görs det slutliga köpbeslutet trots allt mellan […]